OPDAG EN NY VERDEN AF E-HANDEL
New Amsterdam er ekspert inden for e-handel og udvikler løsninger ud over den klassiske online butik. Vi skaber digitale oplevelser på tværs af alle kanaler.

Med vores viden og tekniske løsninger gør vi e-handel let. Vi hjælper dig med at blive en leder og få muligheder, som mange i fortiden kun kunne drømme om og til en markant lavere pris.

Med viden inden for 40 områder er vi et it-agentur, der hjælper dig med alt hvad du har brug for
at få succes.
DET SELVKLARE VALG TIL Dyrkning af små og mellemstore virksomheder
Der er ingen platform, der kan tilbyde dig de samme muligheder som Magento, og ingen kan hjælpe små og mellemstore virksomheder som os.

Når andre agenturer overfakturerer, mangler viden og behov for at lære for din regning, levere dårlig kvalitet eller sælge dig gammeldags løsninger, kan vi give dig verdens bedste e-handel til en lav pris.

Du fortjener bedre, og vi hjælper dig med at få verdens bedste e-handelsløsning.
Der er ingen platform, der kan tilbyde dig de samme muligheder som Magento, og ingen kan hjælpe små og mellemstore virksomheder som os.

Når andre agenturer overfakturerer, mangler viden og behov for at lære for din regning, levere dårlig kvalitet eller sælge dig gammeldags løsninger, kan vi give dig verdens bedste e-handel til en lav pris.
VI BLI DIN BEDSTE VEN SOM
HJÆLP DIG FORAN DIG
I mange år har vi samarbejdet med flere af Sveriges største virksomheder og mest komplekse e-handelsløsninger og ved, hvad der kræves.

New Amsterdams fokus er, at ved at have en teknisk stabil platform kan du vokse og øge dit salg.

Det er ikke dem, der har det største budget, der er bedst eller førende. Der kræves mange smarte valg undervejs. Vi engagerer os og plejer, vi har det sjovt sammen, vi leverer kvalitet i alt, hvad vi gør, og giver dig de rigtige betingelser for at få succes.
Arrow
Arrow

FØRENDE EKSPERTISE PÅ MAGENTO 2

             20+ LEVEREDE PROJEKTER

             FOKUS PÅ KVALITET OG BEDSTE PRAKSIS

Magento er verdens førende e-handelsplatform til mellemstore virksomheder. Magento giver fuld støtte til b2b, omnichannel og loyalitet og kan tilpasses i henhold til dine behov. Der er ingen anden løsning at levere en komplet løsning til så lave omkostninger.

Hvordan kan vi hjælpe?

Varför du ska välja New Amsterdam

Experter på Magento


Vi är experter på Magento och ehandel. Vi kan lösningen utan och innan och det finns inga problem för svåra att lösa. Vi gör ändringar på timmar och inte på dagar, ofta för att vi gjort det så många gånger förut. För de flesta webbutiker kräver inte Magento mycket utvecklingstid utan endast kunskap.

Unik support


Vi har förmodligen IT-sveriges bästa support, alla kategorier. Glöm mail till supporten som besvaras efter 3 dagar. Vi brukar svara inom 15 minuter och ge kvalificerad support. Vi kan ofta påbörja utveckling nästkommande dag. Hela vår team arbetar med er som om vi vore era anställda.

Mest för pengarna


Ingen vill konkurrera på att vara billigast. Men vi är det. Ingen annan Magentopartner kan ge dig lika mycket värde för din budget. Vi kan hjälpa små och medelstora bolag bättre än någon annan som behöver en professionell partner med har en begränsad budget, eller dig som bara inte vill betala mer än vad du måste.

Nyligt projekt

Vores tjenester

Digital Strategi

Innovation är i vårt DNA. Vi vill att du ska fokusera på att att utveckla det som gör dig unik och innovativ och inte kämpa med att uppfinna hjulet med att bygga standardfunktionalitet för din butik som de flesta andra butiker redan har. Innovation innebär att utforma något tillsammans med er som är unikt och banbrytande men även också utveckla affärsmodellerna med nya idéer och använda ny teknologi för att bli mer lönsam.

Design & innehåll

Design och innehåll är viktiga delar i att skapa en upplevelse för kunden och är efter erbjudandet det viktigaste för en framgångsrik ehandel. En tydlig struktur möjliggör för kunden att kunna upptäcka fler och relevanta produkter och en tydlig grafisk design gör att kunden känner trygghet och kan identifiera sig med varumärket.

En responsive design är idag en självklarhet då många webbutiker har såväl fler besök som  genererad omsättning från mobila enheter än desktop. Vi optimerar alltid våra webbutiker för mobil, läsplatta och desktop och rekommenderar “mobile first”-konceptet, att ta fram designen för mobilen först och därefter övriga enheter.

Analys

Analysfasen är kanske den viktigaste fasen i ett digitalt projekt och de val som görs här kommer styra verksamheten under många år framöver. Ett bra val låter företag att växa och utvecklas, medan felaktiga val ofta ger höga kostnader och att företaget inte längre kan vara konkurrenskraftigt. För e-handelslösningar är skillnaderna mellan olika plattformar väldigt stora. Under en livscykel kan två motsvarande lösningar skilja 10 gånger kostnaden om de baseras på en plattform jämfört med en annan,

New Amsterdam har kunskap om och arbetat med mer än 15 olika ledande plattformar och kan hjälpa er med den första analysen. Vi garanterar att detta arbete kommer bli er bästa investering och kan spara många miljoner kr i framtida kostnader.

Utveckling

Leverera nya e-handelslösningar är det vi lever för och vi är säkra på att vi kan göra det bättre än någon annan. Vi har all kompetens för ett framgångsrikt implementationsprojekt med personer som är specialiserade på olika plattformar. Oavsett om du ska sätta upp din första e-handel eller om du ska migrera till en ny plattform så ber vi dig att ta oss i beaktning för förstudien och låta oss ge dig ett förslag hur du sätter upp en hållbar e-handel utöver det vanliga. För att framgångsrikt leverera en e-handelslösning så måste du såklart ha ett bra team med erfarenhet och relevant kompetens, men minst lika viktigt är en utvecklingsprocess och arbetsmodell. Vi har en väl beprövad process som sträcker sig från en första visionsworkshop till förvaltningen. Den kan användas enbart för att leverera projektet och gå parallellt med er egna utvecklingsprocess eller anpassas till er organisation för att användas även efter projektavslutet. Flera globala bolag har idag team och utvecklingsprocesser som baseras på vår. Vårt uppdrag är att inte bara att framgångsrikt leverera ett projekt på tid och budget, utan att leverera en lösning med den lägsta totalkostnaden för hela livscykeln, där initiala projektkostnaden bara står för 10-20%. För att åstadkomma detta så måste vi leverera en solid plattform med högkvalitet, återanvända komponenter och standardförfaranden och bygga upp ett förvaltningsteam som kan fortsätta driva och supporta lösningen enligt samma principer.

Nyckelroller

Utvecklare Vårt team består av seniors och juniors utvecklare, men alla med minst 3 års erfarenhet av e-handelsprojekt inom den aktuella plattformen. Våra utvecklare än inte bara certifierade, många utav dem har även arbetat för exempelvis Magento Inc och varit med och utvecklat själva produkten. Det gör att vi har en förståelse av plattformen som ingen annan leverantör kan erbjuda. Projektledning Våra senior projektledare och kravanalytiker har minst 10 års erfarenhet av e-handelsprojekt. Vilka utmaningar din butik och lösning än ställs för så har vi troligtvis erfarenhet att ha löst liknande problem förut. Det här kan inkludera områdens såsom: Testning (QA) En av de största skillnaderna mellan en professionell leverantör från ett källarföretag är synen på test och kvalitet och hur det ska integreras i utvecklingsprocessen. Många utvecklare anser att test är onödig extrakostnad och vill reducera testning till ett minimum, vilket gör att de leverera initiala projekt till lägre kostnad. All erfarenhet och forskning visar att en väl etablerad testprocess ökar kvaliteten med 40% eller mer och kommer leda till en minskad kostnad över lösningens totala livscykel. Högre kvalitet och att gjort rätt från början leder också till att lösningen får en längre livstid. Vi har en testprocess av absolut högsta kvalitet, vilket är en förutsättning att nå våra mål.

Plattform & integration

New Amsterdam är en plattformsoberoende leverantör vars primära uppdrag är att tillsammans med våra kunder bygga upp en optimal totallösning. Vi har arbetat med  och har kunskap inom ett stort antal plattformar för att kunna ge dig vägledning inför dina viktiga beslut. För att kunna välja plattform tittar vi på ett antal nyckelattribut och hur dessa relaterar varje e-handlares verksamhet, förutsättningar och strategi. Inom varje kategori ser vi en till två ledande lösningar som passar de flesta nya kunder på den nordiska marknaden, t.ex. avseende marknadsandel, tillgång till kompetens, lokal funktionalitet, etc. I rollen som teknisk partner har vi specialiserat oss på nyckelplattformar inom varje kategori. Eftersom de har en högre marknadsandel och det finns den större efterfrågan arbetar vi med dessa plattformar i mycket högre utsträckning och vi anser oss därmed vara ledande inom dessa och kunna erbjuda absolut högsta expertkompetens. Vår primära plattform är Magento, där vi anser oss vara ledande i Norden. Vi har arbetat med Magento i 6 år och levererat några av världens största såväl som komplexa lösningar, i kombination med enklare e-handelsbutiker där vi utnyttjar plattformens standardfunktionalitet maximalt för en snabb och kostnadseffektiv leverans. Våra utvecklare har alla mångårig erfarenhet av Magento och många har även tidigare arbetat för Magento och varit med och tagit fram lösningen från grunden. Våra arkitekter arbetar även nära Magentos egna arkitekter för att alltid hitta bästa lösningen på komplicerade problem. Vi fokuserar även på att hålla en hög kompetens inom Woo commerce, Demandware och SAP Hybris. Övriga plattformar arbetar vi med tillsammans med våra partners för att göra enskilda insatser, såsom att ta införa nya betalningslösningar eller ny kassa, kombinera butik med e-handel ("riktig omnikanal"), göra affärssystemintegrationer, förbättra SEO eller prestanda eller att ta fram en bättre utvecklingsprocess.

Förvaltning

Förvaltning är den viktigaste delen av en digital lösning. Fokus ligger ofta på utvecklingsprojektet, men oftast står denna fas bara för 10% av en lösnings totala livscykelkostnad. I utvecklingsprojektet finns det ofta en start fokus på tidplan och budget, vilket gör att genvägar, kompromisser och felaktiga val görs som sedan måste hanteras i förvaltningen. New Amsterdam har alltid förvaltningen och livscykelkostnaden i fokus och arbetar aktivt med att inte göra dessa kompromisser i projektfasen. Istället för att arbeta i projekt i förvaltningen, har vi anpassat vår projektmodell till vår förvaltningsprocess. Det innebär att vi och kunden snabbare kan hitta ett fungerande arbetssätt och avdramatisera övergången från projekt till förvaltning. Vi delar upp allt arbete i faser, där vi i förvaltning arbetar med optimering och förbättringar baserad på data och kunskap, än att göra detta arbete i projekt där det baseras på magkänsla. Som del av förvaltningen är prestanda och säkerhet mycket viktiga aspekter. Prestanda ger en bättre kundupplevelse, men snabbare sidladdningar gör också att kunden på en given tidsperiod hinner se fler produkter och ta till sig mer information vilket ger ett högre ordervärde. Prestanda är också en viktig aspekt i SEO-arbetet för att ge högre ranking. I och med GDPR kommer lagen skärpas för alla företag som kan komma att få betala 4% av den globala omsättningen ifall säkerheten och hanteringen av information inte sker på ett korrekt sätt. Vi arbetar med flera partners för att garantera säkerheten för er digitala verksamhet.

Support

Vi finns alltid med dig

Att vara verksam inom ehandel är komplext och kräver en dedikerad partner som bollblank och stöd. Vi erbjuder support inom flera olika områden. För många ehandlare är det affärskritiskt att butiken fungerar och vi erbjuder 24/7 support, dygnet runt, för att hjälpa till med problem och felsöka. Det kan vara att miljön och servrar går ner, licenser som går ut eller att något hänt med konfiguration eller tredjepartstjänster som måste åtgärdas för att butiken ska fungera som den ska igen. Vår support består av certifierade magentoutvecklare som har erfarenhet av din lösning och snabbt och enkelt finns på plats för att kunna åtgärda de problem som uppstår. Som experter på Magento ger vi dig support kring Magento som produkt. Som certifierad partner följer vi utvecklingen på plattformen och vet vad som kommer framöver vilket vi förmedlar till dig som kund. Vi kan ge förslag på ny funktionalitet eller vilken modul eller lösning som passar bäst för att du ska kunna åstadkomma det du vill. Vi ser till att den lösning är uppdaterad och följer best practices. Många ehandlare har fokus på sin kärnverksamhet och produkter och har inte möjlighet att administrativt hantera ehandeln. Vi kan i rollen som administratör arbeta med produkter, priser och konfiguration så att den webbutik hålls uppdaterad och hantera kampanjer, importer, följa upp orderstatistik, etc.

Optimering

Kontinuerliga förbättringar innebär att driva trafik till webbplatsen, att konvertera besökarna mot sina mål, samt att få kunderna att återkomma och är 3 nyckelområden inom optimering. New Amsterdam har optimering integrerat i vår utvecklingsprocess, vilket innebär att vi arbetar med konstanta förbättringar genom hela livscykeln istället för ett omfattande lanseringsprojekt. SEO eller sökmotorsoptimering är idag den mest välkända aspekten av optimering, vilket till stor del innebär att driva trafik och besökare till siten. Företag spenderar idag en stor budget på att locka till sig nya kunder och besökare och att anpassa siten för den trafiken är en viktig del, i kombination med annonsering såsom t.ex. Adwords. SEO är idag en avancerad vetenskap som kräver djup kunskap om t.ex. Google och deras produkter vilket vi erbjuder tillsammans med ledande partners såsom Searchmint. Då besökarna är i på webbplatsen måste den motsvara deras förväntningar och ge dem en upplevelse. Design och innehåll är ett viktigt område, liksom personalisering och en webbplats som är lokaliserad. Många kunder väljer idag bort att handla från butiker som inte är lokala, då den inte upplevs tillräckligt tryggt. Finns samma produkt till ett liknande eller enbart något högre pris på en lokal butik så väljer kunden det alternativet. För varje besökare bör företaget ha ett mål, det kan vara att kunden ska genomföra ett köp eller att läsa mer om företaget för att skapa medvetenhet inför kommande beslutsprocesser. Dessa konverteringar eller mikrokonverteringar måste mätas och följas upp och hur framgångsrik en verksamhet blir avgörs hur mycket konvertingen kan optimeras. Konverteringsoptimering är en mycket viktig aspekt i försäljningen och kan avgöras av små detaljer, såsom färg och placering på en köpknapp till om telefonnumret till kundtjänst är tillräckligt synligt. New Amsterdam är experter på området och utvecklar det ständigt genom insamling och analys av data, erfarenhet från många butiker och A/B-testning. Gemensamt för de allra mest framgångsrika webbutikerna är att de har en högre grad återkommande kunder än nya kunder. I genomsnitt för en webbutik kommer endast 32% av kunderna att någonsin komma tillbaks för att göra ett andra köp, vilket gör att kunden eventuellt inte blir lönsam baserat på den anskaffningskostnad som görs. Kundlojalitet är ett nyckelbegrepp för att motivera kunden att återkomma. New Amsterdam har lång erfarenhet av några av världens ledande kundlojalitetsprogram.

Kundupplevelse

Många företag har idag försäljning i många olika kanaler, vanligaste är kombinationen av fysiska butiker och e-handel, men kan också ske via kundtjänst eller merförsäljning av tjänster via mina sidor och erbjudanden via epostutskick. Många företag med bakgrund i handel i fysisk butik har utmaningen att varje kanal har sina egen uppsättning av system som är oberoende av varandra och arbetar därför med att integrera ihop dem. Detta är både kostsamt och redundant.

Kundresa är idag ett central begrepp, som innebär att kundens interaktion med företaget och varumärket kan ske på många olika sätt, men ska vara på kundens villkor. En kund har ingen förståelse för tekniska utmaningar och vill idag ha allting, när som helst, varsom helst. Omnikanal innebär att kunna möjliggöra en kundresa över fler kanaler.

 

Tillväxt & expansion

New Amsterdam är experter på att definiera och leverera globala e-handelslösningar med alla dess olika aspekter. En av dagens stora utmaningar för e-handel är att kombinera det globala och lokala perspektivet

Många e-handlare verkar idag på en global marknad, oavsett om det är leverans till hela världen eller några utvalda länder. Det här är en utmaning för många e-handelsplattformar, som hävdar att de stödjer en globalaffärsmodell men i verkligheten är det inte sant. En e-handlare ska ha möjlighet att lägga till nya marknader med minimala ansträngningar eller att ändra sin affärs- och försäljningsstrategi.

Nyheder

Emeet 2019 i Stockholm

New Amsterdam var för 3:e året i rad partner till Emeet och det blev precis som föregående år ett fantastiskt möte mellan olika intressenter och entreprenörer inom ehandel som delade erfarenheter. I år bjöd vi Læs mere…

Articles

Følg os

Vi holder dig opdateret gennem alle vores kanaler. Under artikler finder du interessante analyser og værdifuld indsigt om e-handel, som vi ofte deler gennem vores nyhedsbrev og på Linkedin. På twitter og instagram kan du følge vores rejse og vores daglige arbejde

Kontakt NewAmsterdam

 

Besøger Adresse

Stockholm
Mäster Samuelsgatan 36
111 57 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-128 225 00
E-mail: info@newamsterdam.se

Helsingborg
World Trade Center
Carl Krooks gata 18
252 25 Helsingborg

Köpenhamn
World Trade Center
Borupvang 3
2750 Ballerup

 

Postadresse

Markervägen 8
175 67 Järfälla

Kontakt os